BỘ LẬP TRÌNH PLC

                                         

mỗi trang
Modul Nhiệt fatek FBs-6TC

Modul Nhiệt fatek FBs-6TC

Modul mở rộng Nhiệt FATEK FBs-6TC

FBs-6TC cung cấp 6 kênh nhiệt độ đầu vào với độ phân giải 4 giây trong khi đó tốc độ lấy mẫu 1 độ C khoảng 2 giây.Phù hợp cho những ứng dụng yêu cầu sai số không quá nhỏ.

Đầu dò nhiệt tương thích:

J (-200~1200˚C) ,E (-190~1000˚C) ,K (-190~1300˚C) ,T (-190~380˚C), R (0~1800˚C), B (350~1800˚C), S (0~1700˚C) ,N (-200~1000˚C) ,S ( 0~1700°C ), N (-200~1000°C)

Ngoài ra Fatek còn có nhiều Modul nhiệt khác nhau tuỳ thuộc vào ứng dụng của từng khách hàng.

FBs-2TC (2 kênh nhiệt độ )

FBs-16TC (16 kênh nhiệt độ)

FBs-6RTD (6 kênh nhiệt RTD)

FBs-16RTD (16 kênh nhiệt RTD)

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Bộ lập trình PLC Shihlin AX1N-60MR-ES

Bộ lập trình PLC Shihlin AX1N-60MR-ES

Bộ lập trình PLC Shihlin AX1N-60MR-ES

Nguồn cấp :100-240VAC

Ngõ vào input: 36 Ngõ vào 24VDC

Ngõ ra output :24 Ngõ ra dạng relay

Liện hệ hotline:0974 332 042 (Zalo)

TPE-Automation cung cấp các dòng PLC Shihlin,lập trình và hỗ trợ kỹ thuật trọn gói cho quý khách hàng.

0974 332 042
Bộ lập trình PLC Shihlin AX1N-60MT-ES

Bộ lập trình PLC Shihlin AX1N-60MT-ES

Bộ lập trình PLC Shihlin AX1N-60MT-ES

Nguồn cấp :100-240VAC

Ngõ vào input: 36 Ngõ vào 24VDC

Ngõ ra output :24 Ngõ ra dạng transistor

Liện hệ hotline:0974 332 042 (Zalo)

TPE-Automation cung cấp các dòng PLC Shihlin,lập trình và hỗ trợ kỹ thuật trọn gói cho quý khách hàng.

0974 332 042
Bộ lập trình PLC Shihlin AX1N-24MT-ES

Bộ lập trình PLC Shihlin AX1N-24MT-ES

Bộ lập trình PLC Shihlin AX1N-24MT-ES ,Nguồn cấp 100-240V,14 Ngõ vào,10 Ngõ ra dạng transistor.

Liện hệ:0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Bộ lập trình PLC Shihlin AX1N-40MT-ES

Bộ lập trình PLC Shihlin AX1N-40MT-ES

Bộ lập trình PLC Shihlin AX1N-40MT-ES

Nguồn cấp :100-240VAC

Ngõ vào input: 24 Ngõ vào 24VDC

Ngõ ra output :16 Ngõ ra dạng transistor

Liện hệ hotline:0974 332 042 (Zalo)

TPE-Automation cung cấp các dòng PLC Shihlin,lập trình và hỗ trợ kỹ thuật trọn gói cho quý khách hàng.

0974 332 042
Siemens EM235  6ES7 235–0KD22–0XA8

Siemens EM235  6ES7 235–0KD22–0XA8

Modul mở rộng  6ES7 235–0KD22–0XA8

 • Nguồn cấp:21-28VDC
 • 4 kênh analog ngõ vào AIx12Bit.
 • 4 kênh analog ngõ ra AQx12Bit

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

Tpe-Automation cung cấp các dòng sản phẩm S7-200 ,lập trình,hỗ trợ kỹ thuật trọn gói quý khách hàng.

 

0974 332 042
Siemens 6ES7 223–1PH22–0XA8

Siemens 6ES7 223–1PH22–0XA8

Modul mở rộng Digital 6ES7 223–1PH22–0XA8

 • 8 kênh ngõ vào input 15-30VDC.
 • 8 kênh ngõ ra output 30VDC/250VAC 2A

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

Tpe-Automation cung cấp các dòng sản phẩm S7-200 ,lập trình,hỗ trợ kỹ thuật trọn gói quý khách hàng.

 

0974 332 042
Siemens  6ES7 222–1HF22–0XA8

Siemens  6ES7 222–1HF22–0XA8

Modul mở rộng output  6ES7 222–1HF22–0XA8 gồm 8 ngõ ra dạng relay  30VDC/250VAC 2A

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

Tpe-Automation cung cấp các dòng sản phẩm Siemens S7-200,lập trình,hỗ trợ kỹ thuật trọn gói quý khách hàng.

0974 332 042
Modul analog EM232  6ES7 232–0HB22–0XA8

Modul analog EM232  6ES7 232–0HB22–0XA8

Modul mở rộng analog EM232 6ES7 232–0HB22–0XA8

 • 2 kênh analog ngõ ra dạng V hoặc  mA.
 • Độ phân giải 12-bit analog output: 
 •  (-10-0V, 0~10V)
 • ( 0~20mA)

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

Tpe-Automation cung cấp các dòng sản phẩm S7-200 ,lập trình,hỗ trợ kỹ thuật trọn gói quý khách hàng.

 

0974 332 042
PLC Siemens S7-200 6ES7216-2BD23-0XB8

PLC Siemens S7-200 6ES7216-2BD23-0XB8

             Bộ lập trình PLC Siemens S7-200

Model: 6ES7216-2BD23-0XB8(CPU226CN AC/DC/RLY)

 • SIMATIC S7-200CN
 • Nguồn cấp: 85-260VAC Supply
 • Ngõ vào: 24 DI (INPUT) 15-30VDC
 • Ngõ ra  : 16DO(OUTPUT) relay 30AVDC/250VAC 2A
 • Truyền thông: 2 cổng truyền thông PPI
 • Phầm mềm: STEP 7 MicroWin SP

Liên hệ 24/7:0974 332 042 (Zalo)

Tpe-Automation cung cấp các dòng sản phẩm S7-200 ,lập trình,hỗ trợ kỹ thuật trọn gói quý khách hàng.

 

0974 332 042
PLC Siemens S7-200 6ES7216-2AD23-0XB8

PLC Siemens S7-200 6ES7216-2AD23-0XB8

             Bộ lập trình PLC Siemens S7-200

Model: 6ES7216-2AD23-0XB8(CPU226CN DC/DC/DC)

 • SIMATIC S7-200CN
 • Nguồn cấp: 21-28VDC Supply
 • Ngõ vào: 24 DI (INPUT) 15-30VDC
 • Ngõ ra  : 16DO(OUTPUT) transistor 21-28V 0.75A
 • Truyền thông: 2 cổng truyền thông PPI
 • Phầm mềm: STEP 7 MicroWin SP

Liên hệ 24/7:0974 332 042 (Zalo)

Tpe-Automation cung cấp các dòng sản phẩm S7-200 ,lập trình,hỗ trợ kỹ thuật trọn gói quý khách hàng.

0974 332 042
PLC Siemens S7-200 6ES7214-2BD23-0XB8

PLC Siemens S7-200 6ES7214-2BD23-0XB8

             Bộ lập trình PLC Siemens S7-200

Model: 6ES7214-2BD23-0XB8(CPU224XP CN AC/DC/RLY)

 • SIMATIC S7-200CN
 • Nguồn cấp: 85-264 VAC Supply
 • Ngõ vào: 14 DI (INPUT) 15-30VDC
 • Ngõ ra  : 10DO(OUTPUT) Relay 30VDC/250VAC 2A
 • Analog : 2AI 12Bit / 1AO 12Bit
 • Truyền thông: 2 cổng truyền thông PPI
 • Phầm mềm: STEP 7 MicroWin SP

Liên hệ 24/7:0974 332 042 (Zalo)

Tpe-Automation cung cấp các dòng sản phẩm S7-200 ,lập trình,hỗ trợ kỹ thuật trọn gói quý khách hàng.

0974 332 042
PLC Siemens S7-200 6ES7214-2AD23-0XB8

PLC Siemens S7-200 6ES7214-2AD23-0XB8

             Bộ lập trình PLC Siemens S7-200

Model: 6ES7214-2AD23-0XB8(CPU224XP CN DC/DC/DC)

 • SIMATIC S7-200CN
 • Nguồn cấp: 24VDC Supply
 • Ngõ vào: 14 DI (INPUT) 24VDC
 • Ngõ ra  : 10DO(OUTPUT) transistor
 • Analog : 2AI / 1AO
 • Truyền thông: 2 cổng truyền thông PPI
 • Phầm mềm: STEP 7 MicroWin SP

Liên hệ 24/7:0974 332 042 (Zalo)

 

0974 332 042
PLC Siemens S7-200 6ES7214-1AD23-0XB8

PLC Siemens S7-200 6ES7214-1AD23-0XB8

             Bộ lập trình PLC Siemens S7-200

Model: 6ES7214-1AD23-0XB8(CPU224CN DC/DC/DC)

 • SIMATIC S7-200CN
 • Nguồn cấp: 24VDC Supply
 • Ngõ vào: 14 DI (INPUT) 24VDC
 • Ngõ ra  : 10DO(OUTPUT) transistor
 • Phầm mềm: STEP 7 MicroWin SP

Liên hệ 24/7:0974 332 042 (Zalo)

Tpe-Automation cung cấp các dòng sản phẩm S7-200 ,lập trình,hỗ trợ kỹ thuật trọn gói quý khách hàng.

0974 332 042
PLC Siemens S7-200 6ES7214-1BD23-0XB8

PLC Siemens S7-200 6ES7214-1BD23-0XB8

             Bộ lập trình PLC Siemens S7-200

Model: 6ES7214-1BD23-0XB8(CPU224CN AC/DC/RL)

 • SIMATIC S7-200CN
 • Nguồn cấp: 85- 264VAC Supply
 • Ngõ vào: 14 DI (INPUT) 15-30VDC
 • Ngõ ra  : 10DO(OUTPUT) Relay 30VDC/240VAC 2A
 • Phầm mềm: STEP 7 MicroWin SP

Liên hệ 24/7:0974 332 042 (Zalo)

Tpe-Automation cung cấp các dòng sản phẩm S7-200 ,lập trình,hỗ trợ kỹ thuật trọn gói quý khách hàng.

0974 332 042
Bộ lập trình FATEK FBs-60MAR2

Bộ lập trình FATEK FBs-60MAR2

Bộ lập trình FATEK FBS-60MAR2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 36 (input) ngõ vào 24VDC,trong đó có 8 ngõ vào tốc độ  20KHZ và 8 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 24 (output) ngõ ra  relay..

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 3...,không có tích hợp RTC.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Module truyền thông FATEK FBS-CB55

Module truyền thông FATEK FBS-CB55

Module truyền thông FATEK FBS-CB55

 • 2 Port RS485 
 • Định dạng Port 1,Port 2
 •  Gắn mặt trên PLC

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Module truyền thông FATEK FBS-CM25E

Module truyền thông FATEK FBS-CM25E

Module truyền thông FATEK FBS-CM25E

 • 1 Port RS232,1 Port RS485  và 1 Port Ethernet network.
 • Định dạng Port 3,Port 4
 •  Gắn bên hông trái PLC CPU

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

 

0974 332 042
Module truyền thông FATEK FBS-CM25

Module truyền thông FATEK FBS-CM25

Module truyền thông FATEK FBS-CM25

 • 1 Port RS232,1 Port RS485 
 • Định dạng Port 3,Port 4
 •  Gắn bên hông trái PLC CPU

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

 

0974 332 042
Module truyền thông FATEK FBS-CB5

Module truyền thông FATEK FBS-CB5

Module truyền thông FATEK FBS-CB5

 • 1 Port RS485
 • Định dạng Port 2
 •  Gắn mặt trên PLC

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Module truyền thông FATEK FBS-CB2

Module truyền thông FATEK FBS-CB2

Module truyền thông FATEK FBS-CB2

 • 1 Port RS232
 • Định dạng Port 2
 •  Gắn mặt trên PLC

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Module truyền thông FATEK FBS-CB25

Module truyền thông FATEK FBS-CB25

Module truyền thông FATEK FBS-CB25

 • 1 Port RS232,1 Port RS485 
 • Định dạng Port 1,Port 2
 •  Gắn mặt trên PLC

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Module truyền thông FATEK FBS-CB22

Module truyền thông FATEK FBS-CB22

Module truyền thông FATEK FBS-CB22

 • 2 Port RS232 (cổng RS232 9pin)
 • Định dạng Port3,Port4
 •  Gắn mặt trên PLC

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Modul mở rộng analog FATEK FBS-6AD

Modul mở rộng analog FATEK FBS-6AD

Modul mở rộng analog FATEK FBS-6AD

 • 6 kênh analog ngõ vào dạng V hoặc  mA.
 • Độ phân giải 14-bit analog input: 
 •  (-10~10V, 0~10V)
 • ( -20~20mA, 0~20mA)

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Modul mở rộng analog FATEK FBS-4A2D

Modul mở rộng analog FATEK FBS-4A2D

Modul mở rộng analog FATEK FBS-4A2D

 • 4 kênh analog tích hợp gồm 2 kênh analog input,2 kênh analog output.
 • Độ phân giải 14-bit analog input (-10~10V, 0~10V or -20~20mA, 0~20mA)
 • Độ phân giải 14-bit analog output  (-10~10V, 0~10V) or ( -20~20mA, 0~20mA)

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Modul mở rộng analog FATEK FBS-4DA

Modul mở rộng analog FATEK FBS-4DA

Modul mở rộng analog FATEK FBS-4DA

 • 4 kênh output analog ngõ ra dạng V hoặc  mA.
 • Độ phân giải 14-bit analog output 
 •  (-10~10V, 0~10V)
 • ( -20~20mA, 0~20mA)

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Modul mở rộng analog FATEK FBS-2DA

Modul mở rộng analog FATEK FBS-2DA

Modul mở rộng analog FATEK FBS-2DA

 • 2 kênh output analog ngõ ra dạng V hoặc  mA.
 • Độ phân giải 14-bit analog output 
 •  (-10~10V, 0~10V)
 • ( -20~20mA, 0~20mA)

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Bộ lập trình FATEK FBS-14MAT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-14MAT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-14MAT2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 8(input) ngõ vào 24VDC,trong đó có 4 ngõ vào  20KHZ và 4 ngõ vào 5KHZ.

Ngõ ra : 6(output) ngõ ra dạng transistor với tần số đáp ứng 20KHZ.

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 3...,không có tích hợp RTC,khổng thể mở rộng I/O.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Bộ lập trình FATEK FBS-14MAR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-14MAR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-14MAR2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 8(input) ngõ vào 24VDC,trong đó có 4 ngõ vào  20KHZ và 4 ngõ vào 5KHZ.

Ngõ ra : 6(output) ngõ ra dạng relay 30VDC/240VAC 2A

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 3...,không có tích hợp RTC,khổng thể mở rộng I/O.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Bộ lập trình FATEK FBS-20MAR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-20MAR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-20MAR2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 12(input) ngõ vào 24VDC,trong đó có 6 ngõ vào  20KHZ và 6 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 8(output) ngõ ra dạng relay 30VDC/240VAC 2A

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 3...,không có tích hợp RTC.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Bộ lập trình FATEK FBS-20MAT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-20MAT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-20MAT2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 12(input) ngõ vào 24VDC,trong đó có 6 ngõ vào  20KHZ và 6 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 8(output) ngõ ra dạng transistor,trong đó có 8 ngõ ra transistor 20KHZ..

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 3...,không có tích hợp RTC.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Bộ lập trình FATEK FBS-24MAT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-24MAT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-24MAT2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 14(input) ngõ vào 24VDC,trong đó có 8 ngõ vào 20KHZ và 6 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 10(output) ngõ ra dạng transistor,trong đó có 8 ngõ ra transistor 20KHZ..

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 3...,không có tích hợp RTC.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Bộ lập trình FATEK FBS-24MAR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-24MAR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-24MAR2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 14(input) ngõ vào 24VDC,trong đó có 8 ngõ vào  20KHZ và 6 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 10(output) ngõ ra dạng relay 30VDC/240VAC 2A

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 3...,không có tích hợp RTC.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Bộ lập trình FATEK FBS-32MAR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-32MAR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-32MAR2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 20 (input) ngõ vào 24VDC,trong đó có 8 ngõ vào 20KHZ và 8 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 12 (output) ngõ ra dạng relay 30VDC/240VAC 2A

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 3...,không có tích hợp RTC.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
FATEK FBS-32MAT2-AC

FATEK FBS-32MAT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-32MAT2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 20 (input) ngõ vào 24VDC,trong đó có 8 ngõ vào 20KHZ và 8 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 12 (output) ngõ ra dạng transistor,trong đó có 8 ngõ ra 20KHZ..

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 3...,không có tích hợp RTC.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
FATEK FBS-40MAT2-AC

FATEK FBS-40MAT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-40MAT2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 24 (input) ngõ vào 24VDC,trong đó có 8 ngõ vào tốc độ cao 20KHZ và 8 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 16 (output) ngõ ra dạng transistor,trong đó có 8 ngõ ra xung tốc độ 20KHZ..

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 3...,không có tích hợp RTC.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042

Top