FATEK

                                         

mỗi trang
Bộ lập trình FATEK FBs-60MAR2

Bộ lập trình FATEK FBs-60MAR2

Bộ lập trình FATEK FBS-60MAR2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 36 (input) ngõ vào 24VDC,trong đó có 8 ngõ vào tốc độ  20KHZ và 8 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 24 (output) ngõ ra  relay..

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 3...,không có tích hợp RTC.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Module truyền thông FATEK FBS-CB55

Module truyền thông FATEK FBS-CB55

Module truyền thông FATEK FBS-CB55

 • 2 Port RS485 
 • Định dạng Port 1,Port 2
 •  Gắn mặt trên PLC

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Module truyền thông FATEK FBS-CM25E

Module truyền thông FATEK FBS-CM25E

Module truyền thông FATEK FBS-CM25E

 • 1 Port RS232,1 Port RS485  và 1 Port Ethernet network.
 • Định dạng Port 3,Port 4
 •  Gắn bên hông trái PLC CPU

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

 

0974 332 042
Module truyền thông FATEK FBS-CM25

Module truyền thông FATEK FBS-CM25

Module truyền thông FATEK FBS-CM25

 • 1 Port RS232,1 Port RS485 
 • Định dạng Port 3,Port 4
 •  Gắn bên hông trái PLC CPU

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

 

0974 332 042
Module truyền thông FATEK FBS-CB5

Module truyền thông FATEK FBS-CB5

Module truyền thông FATEK FBS-CB5

 • 1 Port RS485
 • Định dạng Port 2
 •  Gắn mặt trên PLC

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Module truyền thông FATEK FBS-CB2

Module truyền thông FATEK FBS-CB2

Module truyền thông FATEK FBS-CB2

 • 1 Port RS232
 • Định dạng Port 2
 •  Gắn mặt trên PLC

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Module truyền thông FATEK FBS-CB25

Module truyền thông FATEK FBS-CB25

Module truyền thông FATEK FBS-CB25

 • 1 Port RS232,1 Port RS485 
 • Định dạng Port 1,Port 2
 •  Gắn mặt trên PLC

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Module truyền thông FATEK FBS-CB22

Module truyền thông FATEK FBS-CB22

Module truyền thông FATEK FBS-CB22

 • 2 Port RS232 (cổng RS232 9pin)
 • Định dạng Port3,Port4
 •  Gắn mặt trên PLC

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Modul mở rộng analog FATEK FBS-6AD

Modul mở rộng analog FATEK FBS-6AD

Modul mở rộng analog FATEK FBS-6AD

 • 6 kênh analog ngõ vào dạng V hoặc  mA.
 • Độ phân giải 14-bit analog input: 
 •  (-10~10V, 0~10V)
 • ( -20~20mA, 0~20mA)

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Modul mở rộng analog FATEK FBS-4A2D

Modul mở rộng analog FATEK FBS-4A2D

Modul mở rộng analog FATEK FBS-4A2D

 • 4 kênh analog tích hợp gồm 2 kênh analog input,2 kênh analog output.
 • Độ phân giải 14-bit analog input (-10~10V, 0~10V or -20~20mA, 0~20mA)
 • Độ phân giải 14-bit analog output  (-10~10V, 0~10V) or ( -20~20mA, 0~20mA)

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Modul mở rộng analog FATEK FBS-4DA

Modul mở rộng analog FATEK FBS-4DA

Modul mở rộng analog FATEK FBS-4DA

 • 4 kênh output analog ngõ ra dạng V hoặc  mA.
 • Độ phân giải 14-bit analog output 
 •  (-10~10V, 0~10V)
 • ( -20~20mA, 0~20mA)

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Modul mở rộng analog FATEK FBS-2DA

Modul mở rộng analog FATEK FBS-2DA

Modul mở rộng analog FATEK FBS-2DA

 • 2 kênh output analog ngõ ra dạng V hoặc  mA.
 • Độ phân giải 14-bit analog output 
 •  (-10~10V, 0~10V)
 • ( -20~20mA, 0~20mA)

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Bộ lập trình FATEK FBS-14MAT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-14MAT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-14MAT2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 8(input) ngõ vào 24VDC,trong đó có 4 ngõ vào  20KHZ và 4 ngõ vào 5KHZ.

Ngõ ra : 6(output) ngõ ra dạng transistor với tần số đáp ứng 20KHZ.

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 3...,không có tích hợp RTC,khổng thể mở rộng I/O.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Bộ lập trình FATEK FBS-14MAR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-14MAR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-14MAR2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 8(input) ngõ vào 24VDC,trong đó có 4 ngõ vào  20KHZ và 4 ngõ vào 5KHZ.

Ngõ ra : 6(output) ngõ ra dạng relay 30VDC/240VAC 2A

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 3...,không có tích hợp RTC,khổng thể mở rộng I/O.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Bộ lập trình FATEK FBS-20MAR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-20MAR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-20MAR2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 12(input) ngõ vào 24VDC,trong đó có 6 ngõ vào  20KHZ và 6 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 8(output) ngõ ra dạng relay 30VDC/240VAC 2A

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 3...,không có tích hợp RTC.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Bộ lập trình FATEK FBS-20MAT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-20MAT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-20MAT2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 12(input) ngõ vào 24VDC,trong đó có 6 ngõ vào  20KHZ và 6 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 8(output) ngõ ra dạng transistor,trong đó có 8 ngõ ra transistor 20KHZ..

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 3...,không có tích hợp RTC.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Bộ lập trình FATEK FBS-24MAT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-24MAT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-24MAT2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 14(input) ngõ vào 24VDC,trong đó có 8 ngõ vào 20KHZ và 6 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 10(output) ngõ ra dạng transistor,trong đó có 8 ngõ ra transistor 20KHZ..

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 3...,không có tích hợp RTC.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Bộ lập trình FATEK FBS-24MAR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-24MAR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-24MAR2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 14(input) ngõ vào 24VDC,trong đó có 8 ngõ vào  20KHZ và 6 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 10(output) ngõ ra dạng relay 30VDC/240VAC 2A

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 3...,không có tích hợp RTC.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Bộ lập trình FATEK FBS-32MAR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-32MAR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-32MAR2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 20 (input) ngõ vào 24VDC,trong đó có 8 ngõ vào 20KHZ và 8 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 12 (output) ngõ ra dạng relay 30VDC/240VAC 2A

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 3...,không có tích hợp RTC.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
FATEK FBS-32MAT2-AC

FATEK FBS-32MAT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-32MAT2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 20 (input) ngõ vào 24VDC,trong đó có 8 ngõ vào 20KHZ và 8 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 12 (output) ngõ ra dạng transistor,trong đó có 8 ngõ ra 20KHZ..

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 3...,không có tích hợp RTC.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
FATEK FBS-40MAT2-AC

FATEK FBS-40MAT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-40MAT2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 24 (input) ngõ vào 24VDC,trong đó có 8 ngõ vào tốc độ cao 20KHZ và 8 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 16 (output) ngõ ra dạng transistor,trong đó có 8 ngõ ra xung tốc độ 20KHZ..

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 3...,không có tích hợp RTC.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Bộ lập trình FATEK FBS-40MAR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-40MAR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-40MAR2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 24 (input) ngõ vào 24VDC,trong đó có 8 ngõ vào  20KHZ và 8 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 16 (output) ngõ ra dạng relay 30VDC/240VAC 2A

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 3...,không có tích hợp RTC.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Bộ lập trình FATEK FBS-20MCT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-20MCT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-20MCT2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 20(input) ngõ vào 24VDC,trong đó 4 ngõ vào 200KHZ ,4 ngõ vào 20KHZ,6 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 8(output) ngõ ra dạng transistor,trong đó 4 ngõ ra xung tốc độ cao 200KHZ,4 ngõ ra xung 20KHZ...

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 5...,Có tích hợp RTC.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

 

0974 332 042
Bộ lập trình FATEK FBS-14MCT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-14MCT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-14MCT2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 8(input) ngõ vào 24VDC,trong đó 2 ngõ vào  200KHZ ,2 ngõ vào 20KHZ,4 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 6(output) ngõ ra dạng transistor,trong đó 2 ngõ ra xung tốc độ cao 200KHZ,4 ngõ ra xung 20KHZ...

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 5...,Có tích hợp RTC,không mở rộng được modul I/O..

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

 

0974 332 042
Bộ lập trình FATEK FBS-14MCR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-14MCR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-14MCR2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 8(input) ngõ vào 24VDC,trong đó 2 ngõ vào tốc độ cao 200KHZ ,2 ngõ vào 20KHZ,4 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 6(output) ngõ ra dạng relay 30VDC/240VAC 2A

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 5...,Có tích hợp RTC,không mở rộng được modul I/O..

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

 

0974 332 042
Bộ lập trình FATEK FBS-20MCR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-20MCR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-20MCR2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 12(input) ngõ vào 24VDC,trong đó 4 ngõ vào tốc độ cao 200KHZ ,2 ngõ vào 20KHZ,6 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 8(output) ngõ ra dạng relay 30VDC/240VAC 2A

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 5...,Có tích hợp RTC.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

 

0974 332 042
Bộ lập trình FATEK FBS-24MCR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-24MCR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-24MCR2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 14(input) ngõ vào 24VDC,trong đó 4 ngõ vào tốc độ cao 200KHZ ,4 ngõ vào 20KHZ,6 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 10(output) ngõ ra dạng relay 30VDC/240VAC 2A

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 5...,Có tích hợp RTC.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

 

0974 332 042
Bộ lập trình FATEK FBS-24MCT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-24MCT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-24MCT2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 14(input) ngõ vào 24VDC,trong đó 4 ngõ vào tốc độ cao 200KHZ ,4 ngõ vào 20KHZ,6 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 10(output) ngõ ra dạng transistor,trong đó 4 ngõ ra xung tốc độ cao 200KHZ,4 ngõ ra xung 20KHZ...

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 5...,Có tích hợp RTC.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

 

0974 332 042
Bộ lập trình FATEK FBS-32MCT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-32MCT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-32MCT2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 20(input) ngõ vào 24VDC,trong đó 6 ngõ vào tốc độ cao 200KHZ ,2 ngõ vào 20KHZ,8 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 12(output) ngõ ra dạng transistor,trong đó 6 ngõ ra xung tốc độ cao 200KHZ,2 ngõ ra xung 20KHZ...

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 5...,Có tích hợp RTC.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

 

0974 332 042
Bộ lập trình FATEK FBS-32MCR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-32MCR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-32MCR2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 20(input) ngõ vào 24VDC,trong đó 6 ngõ vào tốc độ cao 200KHZ ,2 ngõ vào 20KHZ,8 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 12(output) ngõ ra dạng relay 30VDC/240VAC 2A

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 5...,Có tích hợp RTC.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

 

0974 332 042
Bộ lập trình FATEK FBS-40MCR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-40MCR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-40MCR2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 24(input) ngõ vào 24VDC,trong đó 6 ngõ vào tốc độ cao 200KHZ ,2 ngõ vào 20KHZ,6 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 16(output) ngõ ra dạng relay 30VDC/240VAC 2A

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 5...,Có tích hợp RTC.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

 

0974 332 042
Bộ lập trình FATEK FBS-40MCT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-40MCT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-40MCT2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 24(input) ngõ vào 24VDC,trong đó 6 ngõ vào tốc độ cao 200KHZ ,2 ngõ vào 20KHZ,6 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 16(output) ngõ ra dạng transistor,trong đó 6 ngõ ra xung tốc độ cao 200KHZ,2 ngõ ra 20KHZ..

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 5...,Có tích hợp RTC.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

 

0974 332 042
Bộ lập trình FATEK FBS-60MCR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-60MCR2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-60MCR2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 36 (input) ngõ vào 24VDC,trong đó có 8 ngõ vào tốc độ cao 200KHZ và 8 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 24 (output) ngõ ra dạng relay 30VDC/240VAC 2A.

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 5...,Có tích hợp RTC.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

 

0974 332 042
Bộ lập trình FATEK FBS-60MCT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-60MCT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-60MCT2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 36(input) ngõ vào 24VDC,trong đó 8 ngõ vào tốc độ cao 200KHZ và 8 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 24(output) ngõ ra dạng transistor,trong đó 8 ngõ ra xung tốc độ cao 200KHZ.

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 5...,Có tích hợp RTC.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

 

0974 332 042
Bộ lập trình FATEK FBS-60MAT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-60MAT2-AC

Bộ lập trình FATEK FBS-60MAT2-AC:

Nguồn cấp:100-240VAC 50/60Hz .

Ngõ vào : 36 (input) ngõ vào 24VDC,trong đó có 8 ngõ vào tốc độ cao 20KHZ và 8 ngõ vào 5KHZ..

Ngõ ra : 24 (output) ngõ ra transistor,trong đó có 8 ngõ xa xung tốc độ cao 20KHZ,.

Truyền thông:1 cổng giao tiếp RS232,có thể mở rộng tới 3...,không có tích hợp RTC.

Phần mềm:Sử dụng phần mềm Winprolader 

Cáp kết nối PC:FBS-232P0-9F or USB-FBS-232P0 ...

Liện hệ :0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042

Top