SHIHLIN

                                         

mỗi trang
Bộ lập trình PLC Shihlin AX1N-60MR-ES

Bộ lập trình PLC Shihlin AX1N-60MR-ES

Bộ lập trình PLC Shihlin AX1N-60MR-ES

Nguồn cấp :100-240VAC

Ngõ vào input: 36 Ngõ vào 24VDC

Ngõ ra output :24 Ngõ ra dạng relay

Liện hệ hotline:0974 332 042 (Zalo)

TPE-Automation cung cấp các dòng PLC Shihlin,lập trình và hỗ trợ kỹ thuật trọn gói cho quý khách hàng.

0974 332 042
Bộ lập trình PLC Shihlin AX1N-60MT-ES

Bộ lập trình PLC Shihlin AX1N-60MT-ES

Bộ lập trình PLC Shihlin AX1N-60MT-ES

Nguồn cấp :100-240VAC

Ngõ vào input: 36 Ngõ vào 24VDC

Ngõ ra output :24 Ngõ ra dạng transistor

Liện hệ hotline:0974 332 042 (Zalo)

TPE-Automation cung cấp các dòng PLC Shihlin,lập trình và hỗ trợ kỹ thuật trọn gói cho quý khách hàng.

0974 332 042
Bộ lập trình PLC Shihlin AX1N-24MT-ES

Bộ lập trình PLC Shihlin AX1N-24MT-ES

Bộ lập trình PLC Shihlin AX1N-24MT-ES ,Nguồn cấp 100-240V,14 Ngõ vào,10 Ngõ ra dạng transistor.

Liện hệ:0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042
Bộ lập trình PLC Shihlin AX1N-40MT-ES

Bộ lập trình PLC Shihlin AX1N-40MT-ES

Bộ lập trình PLC Shihlin AX1N-40MT-ES

Nguồn cấp :100-240VAC

Ngõ vào input: 24 Ngõ vào 24VDC

Ngõ ra output :16 Ngõ ra dạng transistor

Liện hệ hotline:0974 332 042 (Zalo)

TPE-Automation cung cấp các dòng PLC Shihlin,lập trình và hỗ trợ kỹ thuật trọn gói cho quý khách hàng.

0974 332 042
Bộ lập trình Shihlin AX1N-40MR-ES

Bộ lập trình Shihlin AX1N-40MR-ES

Bộ lập trình PLC Shihlin AX1N-40MR-ES

Nguồn cấp :100-240VAC

Ngõ vào input: 24 Ngõ vào 24VDC

Ngõ ra output :16 Ngõ ra dạng relay

Liện hệ hotline:0974 332 042 (Zalo)

TPE-Automation cung cấp các dòng PLC Shihlin,lập trình và hỗ trợ kỹ thuật trọn gói cho quý khách hàng.

0974 332 042
Bộ lập trình Shihlin AX1N-24MR-ES

Bộ lập trình Shihlin AX1N-24MR-ES

Bộ lập trình PLC Shihlin AX1N-24MR-ES ,Nguồn cấp 100-240V,14 Ngõ vào,10 Ngõ ra dạng relay.

Liện hệ:0974 332 042 (Zalo)

0974 332 042

Top