LINH KIỆN

mỗi trang
LCD GIÁ RẺ CHO MÀN HÌNH MT6103IP/MT8102IP

LCD GIÁ RẺ CHO MÀN HÌNH MT6103IP/MT8102IP

LCD MT6103IP/MT8102IP ,LCD GIÁ RẺ,PHỤ KIỆN MÀN HÌNH WEINTEK/WEINVIEW GIÁ RẺ 

Tpe_automation  chuyên cung cấp,sửa chữa, thay thế LCD hiển thị cho màn hình hãng Weintek/Weinview  tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị vệt đen,đục .
 • Màn hình bị sọc ngang,dọc,bị tối không vận hành được.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở LCD hiển thị.

Những dòng sản phẩm 10inch thông dụng:

MT6103IP/MT8102IP/MT8102IE ...

Tất cả các sản phẩm đều được đội ngũ kỹ thuật kiểm tra và test cẩn thận trước khi gửi tới quý khách hàng,đảm bảo đúng hàng đúng chất lượng.

 Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
Tấm cảm ứng giá rẻ Smart 1000IE

Tấm cảm ứng giá rẻ Smart 1000IE

Tấm cảm ứng giá rẻ Smart 1000IE 

Tpe_automation  chuyên cung cấp,sửa chữa, thay tấm kính cảm ứng cho màn hình hãng Siemens   tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị lỗi nhấn không điều khiển được.
 • Màn hình bị lệch cảm ứng hoặc cảm ứng không nhạy.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở tấm kiếng cảm ứng.

Tất cả các sản phẩm đều được đội ngũ kỹ thuật kiểm tra và test cẩn thận trước khi gửi tới quý khách hàng,đảm bảo đúng hàng đúng chất lượng.

 Liên hệ 24/7:0974 332 042 

 

0974 332 042
Tấm cảm ứng giá rẻ Smart 1000IE 3EV

Tấm cảm ứng giá rẻ Smart 1000IE 3EV

Tấm cảm ứng giá rẻ Smart 1000IE 3EV

Tpe_automation  chuyên cung cấp,sửa chữa, thay tấm kính cảm ứng cho màn hình hãng Siemens   tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị lỗi nhấn không điều khiển được.
 • Màn hình bị lệch cảm ứng hoặc cảm ứng không nhạy.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở tấm kiếng cảm ứng.

 Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
Tấm cảm ứng giá rẻ Smart 700 V3/Smart 700iE V3

Tấm cảm ứng giá rẻ Smart 700 V3/Smart 700iE V3

Tấm cảm ứng giá rẻ Smart 700 V3/Smart 700iE V3

Tpe_automation  chuyên cung cấp,sửa chữa, thay tấm kính cảm ứng cho màn hình hãng Siemens   tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị lỗi nhấn không điều khiển được.
 • Màn hình bị lệch cảm ứng hoặc cảm ứng không nhạy.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở tấm kiếng cảm ứng.
 • Kích thước 100mm x 165 mm

 Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
Tấm cảm ứng giá rẻ Smart 700/Smart 700iE

Tấm cảm ứng giá rẻ Smart 700/Smart 700iE

Tấm cảm ứng giá rẻ Smart 700/Smart 700iE

Tpe_automation  chuyên cung cấp,sửa chữa, thay tấm kính cảm ứng cho màn hình hãng Siemens   tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị lỗi nhấn không điều khiển được.
 • Màn hình bị lệch cảm ứng hoặc cảm ứng không nhạy.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở tấm kiếng cảm ứng.
 • Kích thước 100mm x 165 mm

 Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
LCD CHO MÀN HÌNH MT8071IP/MT8071IE

LCD CHO MÀN HÌNH MT8071IP/MT8071IE

LCD MT8071IP/MT8071IE,LCD GIÁ RẺ,PHỤ KIỆN MÀN HÌNH WEINTEK/WEINVIEW

Tpe_automation  chuyên cung cấp,sửa chữa, thay thế LCD hiển thị cho màn hình hãng Weintek/Weinview  tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị vệt đen,đục .
 • Màn hình bị sọc ngang,dọc,bị tối không vận hành được.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở LCD hiển thị.

Những dòng sản phẩm 7inch thông dụng

MT6070IP,MT6071IP,MT8071IP,MT8071IE,TK6071IP,TK8071IP .....

 Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
Tấm cảm ứng GT2310-VTBA_D-10.4″ Inch-LH:0974 332 042

Tấm cảm ứng GT2310-VTBA_D-10.4″ Inch-LH:0974 332 042

Tpe_automation  chuyên cung cấp,sửa chữa, thay tấm kính cảm ứng cho màn hình hãng Mitsubishi   tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị lỗi nhấn không điều khiển được.
 • Màn hình bị lệch cảm ứng hoặc cảm ứng không nhạy.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở tấm kiếng cảm ứng.
 • GT2505-VTBD-5.7″ Inch/GT2507-WTB_SD-7″ Inch/GT2508-VTBA_D-8.4″ Inch/GT2510-VTBA_D-10.4″ Inch
 • GT2512-STBA_D-12.1″ Inch/GS2107-WTBD - 7" Inch/GS2110-WTBD - 10"″ Inch

 Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
Cảm ứng màn hình GT2510-VTBA-LH 0974.332.0

Cảm ứng màn hình GT2510-VTBA-LH 0974.332.0

Tpe_automation  chuyên cung cấp,sửa chữa, thay tấm kính cảm ứng cho màn hình hãng Mitsubishi   tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị lỗi nhấn không điều khiển được.
 • Màn hình bị lệch cảm ứng hoặc cảm ứng không nhạy.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở tấm kiếng cảm ứng.
 • GT2505-VTBD-5.7″ Inch/GT2507-WTB_SD-7″ Inch/GT2508-VTBA_D-8.4″ Inch/GT2510-VTBA_D-10.4″ Inch
 • GT2512-STBA_D-12.1″ Inch/GS2107-WTBD - 7" Inch/GS2110-WTBD - 10"″ Inch

 Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
Cảm ứng màn hình GOT2000 GT2512-STBA-LH 0974.332.042

Cảm ứng màn hình GOT2000 GT2512-STBA-LH 0974.332.042

Tpe_automation  chuyên cung cấp,sửa chữa, thay tấm kính cảm ứng cho màn hình hãng Mitsubishi   tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị lỗi nhấn không điều khiển được.
 • Màn hình bị lệch cảm ứng hoặc cảm ứng không nhạy.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở tấm kiếng cảm ứng.
 • GT2505-VTBD-5.7″ Inch/GT2507-WTB_SD-7″ Inch/GT2508-VTBA_D-8.4″ Inch/GT2510-VTBA_D-10.4″ Inch
 • GT2512-STBA_D-12.1″ Inch/GS2107-WTBD - 7" Inch/GS2110-WTBD - 10"″ Inch

 Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
Cảm ứng Pro-face GP-4601T /PFXGP4601TAD /PFXGP4601AA-LH 0974332042

Cảm ứng Pro-face GP-4601T /PFXGP4601TAD /PFXGP4601AA-LH 0974332042

Tpe_automation  chuyên cung cấp,sửa chữa, thay tấm kính cảm ứng cho màn hình hãng Pro-face   tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị lỗi nhấn không điều khiển được.
 • Màn hình bị lệch cảm ứng hoặc cảm ứng không nhạy.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở tấm kiếng cảm ứng.
 • GP4301/GP4401/GP4501/GP4601

 Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
LCD MÀN HÌNH SCHNEIDER HMIGXO3501

LCD MÀN HÌNH SCHNEIDER HMIGXO3501

Tpe-automation chuyên cung cấp,sửa chữa,thay thế màn hình hiễn thị LCD,tấm cảm ứng hãng Schneider.

Liên hệ 24/7 :0974 332 042 

0974 332 042
LCD MÀN HÌNH xinje TG765/TH765

LCD MÀN HÌNH xinje TG765/TH765

Tpe_automation  chuyên cung cấp,sửa chữa, thay LCD ,tấm kính cảm ứng cho màn hình hãng Xinje Touchwin   tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị lỗi nhấn không điều khiển được.
 • Màn hình bị lệch cảm ứng hoặc cảm ứng không nhạy.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở tấm kiếng cảm ứng.

Những dòng sản phẩm 7inch thông dụng

TH765-MT,TG765-MT,TG765-UT,TG765-MT,TG765S-XT....

 Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
LCD Màn hình MCGS TPC1061/1062

LCD Màn hình MCGS TPC1061/1062

Tpe_automation  chuyên cung cấp,sửa chữa, thay thế LCD hiển thị cho màn hình hãng MCGS TPC  tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị vệt đen,đục .
 • Màn hình bị sọc ngang,dọc,bị tối không vận hành được.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở LCD hiển thị.

Những dòng sản phẩm 7inch thông dụng

TPC1062TD,TPC1062KD,TPC1061Ti...

 Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
LCD Màn hình MCGS TPC7062KD/TD

LCD Màn hình MCGS TPC7062KD/TD

Tpe_automation  chuyên cung cấp,sửa chữa, thay thế LCD hiển thị cho màn hình hãng MCGS TPC  tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị vệt đen,đục .
 • Màn hình bị sọc ngang,dọc,bị tối không vận hành được.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở LCD hiển thị.

Những dòng sản phẩm 7inch thông dụng

TPC7062TX,TPC7062TD,TPC7062Ti,TPC7062KD.....

 Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
LCD Màn hình MCGS TPC7062KX/TX

LCD Màn hình MCGS TPC7062KX/TX

Tpe_automation  chuyên cung cấp,sửa chữa, thay thế LCD hiển thị cho màn hình hãng MCGS TPC  tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị vệt đen,đục .
 • Màn hình bị sọc ngang,dọc,bị tối không vận hành được.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở LCD hiển thị.

Những dòng sản phẩm 7inch thông dụng

TPC7062TX,TPC7062TD,TPC7062Ti,TPC7062KD.....

 Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
Tấm cảm ứng SK102HE/SK102HS

Tấm cảm ứng SK102HE/SK102HS

Tấm cảm ứng 10.2inch Samkoon cho SK-102CS,SK-102CG, SK-102CW, SK-102HE,SK-102HS....

Tpe_automation  chuyên cung cấp,sửa chữa, thay tấm kính cảm ứng cho màn hình hãng SAMKOON tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị lỗi nhấn không điều khiển được.
 • Màn hình bị lệch cảm ứng hoặc cảm ứng không nhạy.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở tấm kiếng cảm ứng.

Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
Tấm cảm ứng Samkoon AK/SK070

Tấm cảm ứng Samkoon AK/SK070

Tấm cảm ứng 7 inch kích thước 165*105mm  cho màn hình SA-7A SA-7B SK-070AE SK-070BE,SK070HE....

Tpe_automation  chuyên cung cấp,sửa chữa, thay tấm kính cảm ứng cho màn hình hãng SAMKOON tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị lỗi nhấn không điều khiển được.
 • Màn hình bị lệch cảm ứng hoặc cảm ứng không nhạy.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở tấm kiếng cảm ứng.

Những dòng sản phẩm 7inch thông dụng

AK/SK070HE,SK070BE,SK070MS,SK070FS........

 Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
Tấm cảm ứng Pro-face GP4501T

Tấm cảm ứng Pro-face GP4501T

Tpe_automation  chuyên cung cấp,sửa chữa, thay tấm kính cảm ứng cho màn hình hãng Pro-face   tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị lỗi nhấn không điều khiển được.
 • Màn hình bị lệch cảm ứng hoặc cảm ứng không nhạy.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở tấm kiếng cảm ứng.

 Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
Tấm cảm ứng Pro-face GP4301TM/TW

Tấm cảm ứng Pro-face GP4301TM/TW

Tpe_automation  chuyên cung cấp,sửa chữa, thay tấm kính cảm ứng cho màn hình hãng Proface   tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị lỗi nhấn không điều khiển được.
 • Màn hình bị lệch cảm ứng hoặc cảm ứng không nhạy.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở tấm kiếng cảm ứng.

Những dòng sản phẩm  thông dụng

AGP3300, AGP3301, AGP3302, AGP3310, AST3301, GP4301,GP-4303T....

 Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
Tấm cảm ứng XinjeTG765S-XT

Tấm cảm ứng XinjeTG765S-XT

Tpe_automation  chuyên cung cấp,sửa chữa, thay tấm kính cảm ứng cho màn hình hãng Xinje Touchwin   tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị lỗi nhấn không điều khiển được.
 • Màn hình bị lệch cảm ứng hoặc cảm ứng không nhạy.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở tấm kiếng cảm ứng.

Những dòng sản phẩm 7inch thông dụng

TG765-MT,TG765-UT,TG765-MT,TG765S-XT....

 Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
Tấm cảm ứng TG765-MT/UT/ET

Tấm cảm ứng TG765-MT/UT/ET

Tpe_automation  chuyên cung cấp,sửa chữa, thay tấm kính cảm ứng cho màn hình hãng Xinje Touchwin   tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị lỗi nhấn không điều khiển được.
 • Màn hình bị lệch cảm ứng hoặc cảm ứng không nhạy.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở tấm kiếng cảm ứng.

Những dòng sản phẩm 7inch thông dụng

TG765-MT,TG765-UT,TG765-MT,TG765S-XT....

 Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
Tấm cảm ứng Xinje TG465-MT/UT

Tấm cảm ứng Xinje TG465-MT/UT

Tpe_automation  chuyên cung cấp,sửa chữa, thay tấm kính cảm ứng cho màn hình hãng Xinje Touchwin   tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị lỗi nhấn không điều khiển được.
 • Màn hình bị lệch cảm ứng hoặc cảm ứng không nhạy.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở tấm kiếng cảm ứng.

 Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
Tấm cảm ứng PWS6A00T-P/PWS6A00T-N

Tấm cảm ứng PWS6A00T-P/PWS6A00T-N

Tpe_automation  chuyên cung cấp,sửa chữa, thay tấm kính cảm ứng cho màn hình hãng Hitech  tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị lỗi nhấn không điều khiển được.
 • Màn hình bị lệch cảm ứng hoặc cảm ứng không nhạy.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở tấm kiếng cảm ứng.

      

Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
Tấm cảm ứng PWS1711STN/CTN

Tấm cảm ứng PWS1711STN/CTN

Tpe_automation  chuyên cung cấp,sửa chữa, thay tấm kính cảm ứng cho màn hình hãng Hitech  tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị lỗi nhấn không điều khiển được.
 • Màn hình bị lệch cảm ứng hoặc cảm ứng không nhạy.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở tấm kiếng cảm ứng.

      

Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
Tấm cảm ứng PWS5610T

Tấm cảm ứng PWS5610T

Tpe_automation  chuyên cung cấp,sửa chữa, thay tấm kính cảm ứng cho màn hình hãng Hitech  tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị lỗi nhấn không điều khiển được.
 • Màn hình bị lệch cảm ứng hoặc cảm ứng không nhạy.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở tấm kiếng cảm ứng.

      

Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
Tấm cảm ứng PWS6600S/PWS6600T

Tấm cảm ứng PWS6600S/PWS6600T

Tpe_automation  chuyên cung cấp,sửa chữa, thay tấm kính cảm ứng cho màn hình hãng Hitech  tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị lỗi nhấn không điều khiển được.
 • Màn hình bị lệch cảm ứng hoặc cảm ứng không nhạy.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở tấm kiếng cảm ứng.

      Model thường gặp như

PWS6600S-S,PWS6600T-P

Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
Tấm cảm ứng Tpc1061Tx/Tpc1061Ti

Tấm cảm ứng Tpc1061Tx/Tpc1061Ti

Tpe_automation  chuyên cung cấp,sửa chữa, thay tấm kính cảm ứng cho màn hình hãng MCGS tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị lỗi nhấn không điều khiển được.
 • Màn hình bị lệch cảm ứng hoặc cảm ứng không nhạy.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở tấm kiếng cảm ứng.

      Model 10inch thường gặp như

Tpc1062TD,Tpc1062KD,Tpc1062TX,Tpc1061Ti...

Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
Tấm cảm ứng TPC1062TD/TPC1062KD

Tấm cảm ứng TPC1062TD/TPC1062KD

Tpe_automation  chuyên cung cấp,sửa chữa, thay tấm kính cảm ứng cho màn hình hãng MCGS tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị lỗi nhấn không điều khiển được.
 • Màn hình bị lệch cảm ứng hoặc cảm ứng không nhạy.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở tấm kiếng cảm ứng.

      Model 10inch thường gặp như

Tpc1062TD,Tpc1062KD,Tpc1062TX,Tpc1061Ti...

Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
Tấm cảm ứng TPC7062KX/TPC7062Ti

Tấm cảm ứng TPC7062KX/TPC7062Ti

Tpe_Automation  chuyên sửa chữa, thay tấm kính cảm ứng cho màn hình hãng MCGS tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị lỗi nhấn không điều khiển được.
 • Màn hình bị lệch cảm ứng hoặc cảm ứng không nhạy.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở tấm kiếng cảm ứng.

      Model thường gặp như

Tpc7062TD,Tpc7062KD,Tpc7062TX,Tpc7062Ti,Tpc7062Hi.....

Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
Tấm cảm ứng TPC7062TD/TPC7062KD

Tấm cảm ứng TPC7062TD/TPC7062KD

Tpe_Automation  chuyên sửa chữa, thay tấm kính cảm ứng cho màn hình hãng MCGS tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị lỗi nhấn không điều khiển được.
 • Màn hình bị lệch cảm ứng hoặc cảm ứng không nhạy.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở tấm kiếng cảm ứng.

      Model thường gặp như

Tpc7062TD,Tpc7062KD,Tpc7062TX,Tpc7062Ti,Tpc7062Hi.....

Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
Tấm cảm ứng MT6070IP/MT6070iH

Tấm cảm ứng MT6070IP/MT6070iH

Tpe_Automation  chuyên sửa chữa, thay tấm kính cảm ứng cho màn hình hãng Weintek/Weinview tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị lỗi nhấn không điều khiển được.
 • Màn hình bị lệch cảm ứng hoặc cảm ứng không nhạy.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở tấm kiếng cảm ứng.

      Model 7inch thường gặp như

MT6070iH,MT6070IP,MT6071IP,MT8071IP.......

Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
Tấm cảm ứng MT8102IP/MT8102iE

Tấm cảm ứng MT8102IP/MT8102iE

Tpe_Automation  chuyên sửa chữa, thay tấm kính cảm ứng cho màn hình hãng Weintek/Weinview tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị lỗi nhấn không điều khiển được.
 • Màn hình bị lệch cảm ứng hoặc cảm ứng không nhạy.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở tấm kiếng cảm ứng.

Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
Tấm cảm ứng TK6071IP/TK6071IQ

Tấm cảm ứng TK6071IP/TK6071IQ

Tpe_Automation  chuyên sửa chữa, thay tấm kính cảm ứng cho màn hình hãng Weintek/Weinview tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị lỗi nhấn không điều khiển được.
 • Màn hình bị lệch cảm ứng hoặc cảm ứng không nhạy.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở tấm kiếng cảm ứng.

Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042
Tấm cảm ứng MT8071IP/MT8071IE

Tấm cảm ứng MT8071IP/MT8071IE

Tpe_Automation  chuyên sửa chữa, thay tấm kính cảm ứng cho màn hình hãng Weintek/Weinview tại Tp.HCM.Sau khi thay thế màn hình hoạt động bình thường,không ảnh hướng tới cấu trúc cũng như chương trình vận hành.

 • Màn hình bị lỗi nhấn không điều khiển được.
 • Màn hình bị lệch cảm ứng hoặc cảm ứng không nhạy.
 • Màn hình bị vỡ do ngoại lực tác động,làm vở tấm kiếng cảm ứng.

      Model 7inch thường gặp như

MT6070iH,MT6070IP,MT6071IP,MT8071IP,MT8071iE

Liên hệ 24/7:0974 332 042 

0974 332 042

Top