SIEMENS

                                         

mỗi trang
Siemens EM235  6ES7 235–0KD22–0XA8

Siemens EM235  6ES7 235–0KD22–0XA8

Modul mở rộng  6ES7 235–0KD22–0XA8

 • Nguồn cấp:21-28VDC
 • 4 kênh analog ngõ vào AIx12Bit.
 • 4 kênh analog ngõ ra AQx12Bit

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

Tpe-Automation cung cấp các dòng sản phẩm S7-200 ,lập trình,hỗ trợ kỹ thuật trọn gói quý khách hàng.

 

0974 332 042
Siemens 6ES7 223–1PH22–0XA8

Siemens 6ES7 223–1PH22–0XA8

Modul mở rộng Digital 6ES7 223–1PH22–0XA8

 • 8 kênh ngõ vào input 15-30VDC.
 • 8 kênh ngõ ra output 30VDC/250VAC 2A

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

Tpe-Automation cung cấp các dòng sản phẩm S7-200 ,lập trình,hỗ trợ kỹ thuật trọn gói quý khách hàng.

 

0974 332 042
Siemens  6ES7 222–1HF22–0XA8

Siemens  6ES7 222–1HF22–0XA8

Modul mở rộng output  6ES7 222–1HF22–0XA8 gồm 8 ngõ ra dạng relay  30VDC/250VAC 2A

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

Tpe-Automation cung cấp các dòng sản phẩm Siemens S7-200,lập trình,hỗ trợ kỹ thuật trọn gói quý khách hàng.

0974 332 042
Modul analog EM232  6ES7 232–0HB22–0XA8

Modul analog EM232  6ES7 232–0HB22–0XA8

Modul mở rộng analog EM232 6ES7 232–0HB22–0XA8

 • 2 kênh analog ngõ ra dạng V hoặc  mA.
 • Độ phân giải 12-bit analog output: 
 •  (-10-0V, 0~10V)
 • ( 0~20mA)

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

Tpe-Automation cung cấp các dòng sản phẩm S7-200 ,lập trình,hỗ trợ kỹ thuật trọn gói quý khách hàng.

 

0974 332 042
PLC Siemens S7-200 6ES7216-2BD23-0XB8

PLC Siemens S7-200 6ES7216-2BD23-0XB8

             Bộ lập trình PLC Siemens S7-200

Model: 6ES7216-2BD23-0XB8(CPU226CN AC/DC/RLY)

 • SIMATIC S7-200CN
 • Nguồn cấp: 85-260VAC Supply
 • Ngõ vào: 24 DI (INPUT) 15-30VDC
 • Ngõ ra  : 16DO(OUTPUT) relay 30AVDC/250VAC 2A
 • Truyền thông: 2 cổng truyền thông PPI
 • Phầm mềm: STEP 7 MicroWin SP

Liên hệ 24/7:0974 332 042 (Zalo)

Tpe-Automation cung cấp các dòng sản phẩm S7-200 ,lập trình,hỗ trợ kỹ thuật trọn gói quý khách hàng.

 

0974 332 042
PLC Siemens S7-200 6ES7216-2AD23-0XB8

PLC Siemens S7-200 6ES7216-2AD23-0XB8

             Bộ lập trình PLC Siemens S7-200

Model: 6ES7216-2AD23-0XB8(CPU226CN DC/DC/DC)

 • SIMATIC S7-200CN
 • Nguồn cấp: 21-28VDC Supply
 • Ngõ vào: 24 DI (INPUT) 15-30VDC
 • Ngõ ra  : 16DO(OUTPUT) transistor 21-28V 0.75A
 • Truyền thông: 2 cổng truyền thông PPI
 • Phầm mềm: STEP 7 MicroWin SP

Liên hệ 24/7:0974 332 042 (Zalo)

Tpe-Automation cung cấp các dòng sản phẩm S7-200 ,lập trình,hỗ trợ kỹ thuật trọn gói quý khách hàng.

0974 332 042
PLC Siemens S7-200 6ES7214-2BD23-0XB8

PLC Siemens S7-200 6ES7214-2BD23-0XB8

             Bộ lập trình PLC Siemens S7-200

Model: 6ES7214-2BD23-0XB8(CPU224XP CN AC/DC/RLY)

 • SIMATIC S7-200CN
 • Nguồn cấp: 85-264 VAC Supply
 • Ngõ vào: 14 DI (INPUT) 15-30VDC
 • Ngõ ra  : 10DO(OUTPUT) Relay 30VDC/250VAC 2A
 • Analog : 2AI 12Bit / 1AO 12Bit
 • Truyền thông: 2 cổng truyền thông PPI
 • Phầm mềm: STEP 7 MicroWin SP

Liên hệ 24/7:0974 332 042 (Zalo)

Tpe-Automation cung cấp các dòng sản phẩm S7-200 ,lập trình,hỗ trợ kỹ thuật trọn gói quý khách hàng.

0974 332 042
PLC Siemens S7-200 6ES7214-2AD23-0XB8

PLC Siemens S7-200 6ES7214-2AD23-0XB8

             Bộ lập trình PLC Siemens S7-200

Model: 6ES7214-2AD23-0XB8(CPU224XP CN DC/DC/DC)

 • SIMATIC S7-200CN
 • Nguồn cấp: 24VDC Supply
 • Ngõ vào: 14 DI (INPUT) 24VDC
 • Ngõ ra  : 10DO(OUTPUT) transistor
 • Analog : 2AI / 1AO
 • Truyền thông: 2 cổng truyền thông PPI
 • Phầm mềm: STEP 7 MicroWin SP

Liên hệ 24/7:0974 332 042 (Zalo)

 

0974 332 042
PLC Siemens S7-200 6ES7214-1AD23-0XB8

PLC Siemens S7-200 6ES7214-1AD23-0XB8

             Bộ lập trình PLC Siemens S7-200

Model: 6ES7214-1AD23-0XB8(CPU224CN DC/DC/DC)

 • SIMATIC S7-200CN
 • Nguồn cấp: 24VDC Supply
 • Ngõ vào: 14 DI (INPUT) 24VDC
 • Ngõ ra  : 10DO(OUTPUT) transistor
 • Phầm mềm: STEP 7 MicroWin SP

Liên hệ 24/7:0974 332 042 (Zalo)

Tpe-Automation cung cấp các dòng sản phẩm S7-200 ,lập trình,hỗ trợ kỹ thuật trọn gói quý khách hàng.

0974 332 042
PLC Siemens S7-200 6ES7214-1BD23-0XB8

PLC Siemens S7-200 6ES7214-1BD23-0XB8

             Bộ lập trình PLC Siemens S7-200

Model: 6ES7214-1BD23-0XB8(CPU224CN AC/DC/RL)

 • SIMATIC S7-200CN
 • Nguồn cấp: 85- 264VAC Supply
 • Ngõ vào: 14 DI (INPUT) 15-30VDC
 • Ngõ ra  : 10DO(OUTPUT) Relay 30VDC/240VAC 2A
 • Phầm mềm: STEP 7 MicroWin SP

Liên hệ 24/7:0974 332 042 (Zalo)

Tpe-Automation cung cấp các dòng sản phẩm S7-200 ,lập trình,hỗ trợ kỹ thuật trọn gói quý khách hàng.

0974 332 042

Top