MCGS TPC

                                         

mỗi trang
Màn hình MCGS TPC7031Kt/Ki

Màn hình MCGS TPC7031Kt/Ki

Màn hình TPC7031Kt/Ki 7inch được hãng MCGS cho ra đời thay thế cho dòng TPC7062 cũ  ,CPU và bộ nhớ được nâng cấp lên core 4,800Hz,128M.Ngoài ra tpe-automation.com còn cung cấp các dòng sản phẩm cũ như:

 • TPC7062Tx
 • TPC7062Ti
 • TPC1062KD
 • TPC1061Tx
 • TPC1061Ti

Liên hệ mua hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật hotline :0974 332 042

0974 332 042
Màn hình cảm ứng MCGS TPC7012E1

Màn hình cảm ứng MCGS TPC7012E1

 tpe-automation.com cung cấp màn hình cảm ứng MCGS 7inch các dòng model mới.

TPC7012E1
TPC7012Ew
TPC7022Ex
TPC7072EW
TPC7022Nt

Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ để được hỗ trợ chi tiết:

Hotline: 0974 332 042 (Zalo)

Model  tương tự tpe-automation.com cung cấp.

TPC7062TX(KX) 215*152mm Main frequency 400MHZ,
TPC7062TD(KT) 215*152mm Main frequency 400MHZ,
TPC7062KD 192*138mm Main frequency 400MHZ,
TPC7062Ti 215*152mm Main frequency 600MHZ,

0974 332 042
Màn hình MCGS TPC7072Gi/TPC7072Gt

Màn hình MCGS TPC7072Gi/TPC7072Gt

Màn hình Mcgs TPC7072Gi

Nguồn cấp: 24VDC

Cấu hình 7inch 800x480 TFT LCD,LED backlight ,CPU 600MHz tốc độ xứ lí nhanh.Có tích hợp cổng RS232/RS485/ Ethernet .

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

Model  tương tự:

TPC7062TX(KX) 215*152mm Main frequency 400MHZ,
TPC7062TD(KT) 215*152mm Main frequency 400MHZ,
TPC7062KD 192*138mm Main frequency 400MHZ,
TPC7062Ti 215*152mm Main frequency 600MHZ,

0974 332 042
Màn hình cảm ứng MCGS TPC1431Ni

Màn hình cảm ứng MCGS TPC1431Ni

Màn hình Mcgs TPC1431Ni Cấu hình 14 inch 1366x768 TFT LCD,LED backlight ,CPU cortex A7 tốc độ xứ lí nhanh.Có tích hợp cổng RS232/RS485/ Ethernet/Wifi .Tpe-automation cung cấp các model MCGS TPC1031Ni,MCGS TPC1431Ni,TPC1231Ni,TPC1530Ni,TPC1531Ni....

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

 

0974 332 042
Màn hình MCGS TPC1031Ni

Màn hình MCGS TPC1031Ni

Màn hình Mcgs TPC1031Ni

Nguồn cấp: 24VDC

Cấu hình 10.1 inch 1024x600 TFT LCD,LED backlight ,CPU 600MHz tốc độ xứ lí nhanh.Có tích hợp cổng RS232/RS485/ Ethernet .

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

Model  tương tự:

TPC1061TX
TPC1062TD
TPC1062KD 
TPC1061Ti

0974 332 042
Màn hình cảm ứng TPC1061TD/TPC1061KD

Màn hình cảm ứng TPC1061TD/TPC1061KD

Màn hình Mcgs TPC1061TD

Nguồn cấp: 24VDC

Cấu hình 10.2 inch 1024x600 TFT LCD,LED backlight ,CPU 600MHz tốc độ xứ lí nhanh.Có tích hợp cổng RS232/RS485/ Ethernet .

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

Model  tương tự:

TPC1061TX
TPC1062TD
TPC1062KD 
TPC1061Ti

0974 332 042
Màn hình cảm ứng MCGS TPC7032Kt/TPC7032ki

Màn hình cảm ứng MCGS TPC7032Kt/TPC7032ki

Màn hình TPC7032KX 7inch được hãng MCGS cho ra đời thay thế cho dòng TPC7062TX/KX/KD ,CPU và bộ nhớ được nâng cấp lên core 4,800Hz,128M.

Ngoài ra tpe-automation.com còn cung cấp các dòng sản phẩm cũ như:

 • TPC7062Tx
 • TPC7062Ti
 • TPC1062KD
 • TPC1061Tx
 • TPC1061Ti

Liên hệ mua hàng và dịch vụ kỹ thuật hotline :0974 332 042

0974 332 042
Màn hình MCGS TPC7032KT

Màn hình MCGS TPC7032KT

Màn hình TPC7032KT 7inch được hãng MCGS cho ra đời thay thế cho dòng TPC7062Ti ,CPU và bộ nhớ được nâng cấp lên core 4,800Hz,128M.Ngoài ra tpe-automation.com còn cung cấp các dòng sản phẩm cũ như:

 • TPC7062Tx
 • TPC7062Ti
 • TPC1062KD
 • TPC1061Tx
 • TPC1061Ti

Liên hệ mua hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật hotline :0974 332 042

0974 332 042
Màn hình Mcgs TPC7062TD

Màn hình Mcgs TPC7062TD

Màn hình Mcgs TPC7062TD

Nguồn cấp: 24VDC

Cấu hình 7inch 800x480 TFT LCD .Tích hợp cổng truyền thông RS232/RS485 

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

Model  tương tự:

TPC7062TX(KX) 215*152mm Main frequency 400MHZ,
TPC7062TD(KT) 215*152mm Main frequency 400MHZ,
TPC7062KD 192*138mm Main frequency 400MHZ,
TPC7062Ti 215*152mm Main frequency 600MHZ,

0974 332 042
Màn hình Mcgs TPC7062KD

Màn hình Mcgs TPC7062KD

Màn hình Mcgs TPC7062KD

Nguồn cấp: 24VDC

Cấu hình 7inch 800x480 TFT LCD .Tích hợp cổng truyền thông RS232/RS485 

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

Model  tương tự:

TPC7062TX(KX) 215*152mm Main frequency 400MHZ,
TPC7062TD(KT) 215*152mm Main frequency 400MHZ,
TPC7062KD 192*138mm Main frequency 400MHZ,
TPC7062Ti 215*152mm Main frequency 600MHZ,

0974 332 042
Màn hình Mcgs TPC1061Ti

Màn hình Mcgs TPC1061Ti

Màn hình Mcgs TPC1061Ti

Nguồn cấp: 24VDC

Cấu hình 10.2 inch 1024x600 TFT LCD,LED backlight ,CPU 600MHz tốc độ xứ lí nhanh.Có tích hợp cổng RS232/RS485/ Ethernet .

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

Model  tương tự:

TPC1061TX
TPC1062TD
TPC1062KD 
TPC1061Ti

0974 332 042
Màn hình Mcgs TPC7062Ti

Màn hình Mcgs TPC7062Ti

Màn hình Mcgs TPC7062Ti

Nguồn cấp: 24VDC

Cấu hình 7inch 800x480 TFT LCD,LED backlight ,CPU 600MHz tốc độ xứ lí nhanh.Có tích hợp cổng RS232/RS485/ Ethernet .

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

Model  tương tự:

TPC7062TX(KX) 215*152mm Main frequency 400MHZ,
TPC7062TD(KT) 215*152mm Main frequency 400MHZ,
TPC7062KD 192*138mm Main frequency 400MHZ,
TPC7062Ti 215*152mm Main frequency 600MHZ,

0974 332 042
Màn hình Mcgs TPC7062Tx(Kx)

Màn hình Mcgs TPC7062Tx(Kx)

Màn hình Mcgs TPC7062Tx(Kx)

Nguồn cấp: 24VDC

Cấu hình 7inch 800x480 TFT LCD,LED backlight tốc độ xứ lí nhanh.

Liên hệ (24/7):0974 332 042 (Zalo)

Model  tương tự:

TPC7062TX(KX) 215*152mm Main frequency 400MHZ,
TPC7062TD(KT) 215*152mm Main frequency 400MHZ,
TPC7062KD 192*138mm Main frequency 400MHZ,
TPC7062Ti 215*152mm Main frequency 600MHZ,

0974 332 042

Top